لهارا

- 14 ساله مادیان دوخون
سیلمی
لهن گرین
مادیان
دل آرا
مالک
--
تولیدکننده
--
ریتینگ ۱۲۰۰ متر
--
ریتینگ مسافت
--
ریتینگ ۱۰۰۰ متر
--
بهترین ریتینگ
0
تعداد استارت
5
مقام اول
1
مقام دوم
0
مقام سوم
0
میدان مسابقهکلاسمالکمربیچابکسوارمسافتوزنمقام/فاصلهدوپینگزمانIORفیلم
از 8 تا 76بهروز ایریجمشید جرجانییاسر جرجانی100050
5 / 0
1:01.800
نبردهعبدالعزیز ایریجمشید جرجانییاسر جرجانی100050
1 / 0
1:04.160
نبردهعبدالعزیز ایریآشجان قزلقربان محمد اودک100050
4 / 0
1:03.690
نبردهبهروز ایشانآشجان قزلابوطالب چاریزاده100050
5 / 0
1:03.130
مبتدیحاجی رحمان وقربانگلدی ایریآشجان قزلیاسر جرجانی100050
7 / 0
1:06.150

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات