دل نشین

- 4 ساله مادیان دوخون
ریتینگ ۱۲۰۰ متر
45
ریتینگ مسافت
45
ریتینگ ۱۰۰۰ متر
45
بهترین ریتینگ
55
تعداد استارت
10
مقام اول
0
مقام دوم
1
مقام سوم
1
این اسب تأییدیه معاونت فنی فدراسیون جهت شرکت در مسابقات اسبدوانی را ندارد / منتظر بررسی مادر با مادرش / در لیست انتظار / فعلاً با اخذ تعهد مجاز
میدان مسابقهکلاسمالکمربیچابکسوارمسافتوزنمقام/فاصلهدوپینگزمانIORفیلم
میدن آزادمرحومان امانقلی نظری، ایمر آقیاشار آقرضا ایمری100056.5
6 / 20
1:02.00948
ری استریکتد کلاس6مرحومان امانقلی نظری، ایمر آقیاشار آقرضا ایمری120056
9 / 13.25
1:14.82153
کلاس6(65-51)محمود آق و مرحوم مهدی خوجملییاشار آقرضا ایمری100056.5
5 / 3.875
1:01.50453
کلاس6(55-46)محمود آق و مرحوم مهدی خوجملییاشار آقعرفان افق عطا100055
10 / 21
1:03.99555
کلاس7(50-35)یاسین و علیرضا نظرییاشار آقرضا ایمری100058
2 / 0.125
1:00.97142
هندیکاپ کلاس 7یاسین و علیرضا نظرییاشار آقیونس اورکلی100058.1
5 / 11.5
1:03.23645
2 تا ۶ امتیازیاشار آقیاشار آقعرفان افق عطا100053.3
4 / 6.5
1:04.35548
هندیکاپ کلاس 7احسان آق و رضا اخلاقییاشار آق100057
52
2 تا 6 امتیاز آرتان و آی سو آق احسان آقصادق ایمری100055
9 / 11.5
1:03.913
2 تا 6 امتیاز شادروان نیما اونقاحسان آقعبدالحلیم قبادی100054.2
7 / 17.75
1:04.044
مبتدی و نبرده ایوب آق و نوری نظریاحسان آقعبدالحلیم قبادی100054
3 / 3.5
1:03.481

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات