ماه پیشانی

- 3 ساله مادیان دوخون
سیلمی
بولتینگ
مادیان
گل پری
مالک
--
تولیدکننده
--
ریتینگ ۱۲۰۰ متر
42
ریتینگ مسافت
42
ریتینگ ۱۰۰۰ متر
42
بهترین ریتینگ
42
تعداد استارت
4
مقام اول
0
مقام دوم
1
مقام سوم
0
میدان مسابقهکلاسمالکمربیچابکسوارمسافتوزنمقام/فاصلهدوپینگزمانIORفیلم
کلسیفاید استیکس کلاس7(45-30)جلیل طیاری و ناصر کسلخهامیر مختومی100054
/ 0
0:00.00042
کلسیفاید کلاس7مرحوم عراز طیاری،تویلی مختومامیر مختومیامیر مختومی120054.5
4 / 10.65
1:16.92742
مبتدی/نبردهمرحوم عراز طیاری،اسماعیل قزلامیر مختومیامیر مختومی100053.5
2 / 2
1:01.724
مبتدی/نبردهمرحوم عراز طیاری،اسماعیل قزلامیر مختومیامیر مختومی100054.5
6 / 9
1:03.586
مبتدی/نبردهمرحوم حاجی عراز طیاریامیر مختومیرضا مختومی100056.4
5 / 12.25
1:04.045

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات