عملکرد علی محمد غراوی

مقام اول24

مقام دوم24

مقام سوم30

تعداد مسابقات253

آخرین وزن--

میدان مسابقهکلاساسبمالکمربیمسافتوزنمقام - فاصله کنونیدوپینگزمانIORفیلم
میدن آزادایل آتحاج ولی قره قولبهمن صداقت100055
11 / 15
1:03.816
کلاس5(75-61)ساناعارف آخوندیایل محمد غراوی120058.5
6 / 8.125
1:13.36474
کلاس5(70-56)آلبارسمحمد یاوری بهمن صداقت100056.5
3 / 4
1:08.19167
کلاس6(55-41)آنتولینزهرا نوری و مصیب یعقوبیرجب محمد گوگ نژاد(تاشجان)160054.7
5 / 9.25
1:43.79045
کلسیفاید کلاس7جیران بانوفرزان پرویز،امیدنورمحمدی حیدریعبدالمنان پرویز100056
11 / 34
1:10.36735
میدن آزادآس دلیوسف،تالیا،ستیلا پهلوان دوجیبهمن صداقت120056
6 / 10.5
1:14.737
کلاس2(110-96)ساناعارف آخوندیایل محمد غراوی160054.5
10 / 5.75
1:41.04099
ایران کاپساناعارف آخوندیایل محمد غراوی220056
6 / 11.25
2:22.15399
هندیکاپ کلاس 6لاو فانتزیفتح ا... کردییحیی ایزدی120054
9 / 18.5
1:17.17540
هندیکاپ کلاس 6ایران بانومحمدرضا مرتضیامان بردی گوگ100056
6 / 5.625
1:01.82952
هندیکاپ کلاس 7کیوان قره تپهاسماعیل ا... دادیبهشاد ترکمنی120055.5
12 / 17.25
1:31.17045
هندیکاپ کلاس 6اورهان بیکمهدی شادمهرآتا نفس انفاس220055.5
0 / 0
0:00.00052
هندیکاپ کلاس 4گالاندکاکا شفیقی ایل محمد غراوی220056.5
0:00.00080
Maidenلیدورمرحوم حاج عبداله قلیچیایل محمد غراوی100054.8
5 / 14.75
1:04.918
هندیکاپ کلاس 6نیو سامرزنده یاد حامد دردایییونس امین راد100053.7
0 / 0
0:00.00054
هندیکاپ کلاس6نیو سامرزنده یاد حامد درداییآتا نفس انفاس160055.8
2 / 9
1:46.14054
ریتد کاندیشن خالص ایرانیاعماس وسنباقر آلبوصوفحسین دورقی160053.7
8 / 0
2:12.16041
هندیکاپ کلاس6آلپایامید باردل و صالحه ماخورایل محمد غراوی100055.5
0 / 0
0:00.00048
هندیکاپ کلاس6آلپایمقصد باردل و سینا اوزونی دوجیایل محمد غراوی100058
4 / 21
1:04.72851
هندیکاپ کلاس 6آلپایمقصد باردل و سینا اوزونی دوجیایل محمد غراوی100055.5
5 / 4.25
1:02.63053
...

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات