پابکی خان فاضلی

- 6 ساله نریان عرب
سیلمی
زلس فرد
مادیان
مودرا
مالک
--
تولیدکننده
--
ریتینگ ۱۲۰۰ متر
50
ریتینگ مسافت
50
ریتینگ ۱۰۰۰ متر
50
بهترین ریتینگ
60
تعداد استارت
8
مقام اول
0
مقام دوم
2
مقام سوم
0
میدان مسابقهکلاسمالکمربیچابکسوارمسافتوزنمقام/فاصلهدوپینگزمانIORفیلم
کلاس5(75-61)مسعود و کمال حردانیعادل کعبی180052
50
کلاس5(70-56)مسعود و کمال حردانیعادل کعبیمرتضی زمردی140056.7
8 / 25.5
1:42.56450
کلاس6(65-51)مسعود حردانیانعادل کعبیسمیر محمدی140055.5
7 / 25
0:00.00050
کلاس6(55-41)مسعود مردانیانعادل کعبیاحمد پیوندی140058
6 / 18.25
0:00.00055
هندیکاپ کلاس 6 دوسرعلی ولی زادهمهران علایی قوجقهادی عزیزی140055.5
6 / 19.75
1:43.14058
هندیکاپ کلاس 5 دوسرسیدرحیم فاضلی ، شیخ حمیدشریفاتمربی خوزستانهادی عزیزی140055
5 / 17
0:00.00060
هندیکاپ کلاس 6 دوسرسید رحیم فاضلیآق اویلی خوجملی قوجقابوطالب چاریزاده140056.7
4 / 9
0:00.00060
0 تا 6 امتیاز Maiden دوسر سید رحیم فاضلیآق اویلی خوجملی قوجقاحمد پقه140056
2 / 7
0:00.00052
0 تا 2 امتیاز Maiden دوسر سید رحیم فاضلیآق اویلی خوجملی قوجقاحمد پقه140056
2 / 7
0:00.000
میدن آزاد دوسرسید رحیم فاضلیمربی خوزستان140048.5

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات