عملکرد الله بردی طوئی

مقام اول34

مقام دوم42

مقام سوم39

تعداد مسابقات459

آخرین وزن52.10 در 10 ساعت پیش

میدان مسابقهکلاساسبمالکمربیمسافتوزنمقام - فاصله کنونیدوپینگزمانIORفیلم
کلاس6(65-51)ریو لیدرمحمود و حاج ابراهیم کمیاراز قربان اونق120055.5
5 / 0
1:14.63358
برندهرانر هورسحاج آنجان کردیاراز قربان اونق110056
3 / 0
1:06.72874
کلسیفاید کلاس7سامالسایا رضوانی عبدالغفور گلی100058.1
3 / 0
1:00.75845
مبتدی/نبردهمریلاذکریا دردی زادهقیوم عطایی100053.5
2 / 0
1:00.687
کلاس6(60-46)شهبد آریاسب یزدانابوالفضل عباسیطاهر صالح پور100056.5
9 / 10.5
1:11.49257
کلاس5(70-56)سکویا سرداریهادی کرمهدی پناهی سقالی100057
2 / 1
1:01.14065
کلاس6(60-46)تاج بندریاسین بشگردآق اویلی بشگرد100054.5
8 / 10.75
1:02.15950
کلاس3(95-81)فوکوزاواابوبکر پناهی سقلیمهدی پناهی سقالی100056
2 / 5.25
1:00.65188
کلاس4(85-71)دنسرمنصور شاهسونامین قرنجیک100055.6
4 / 6.75
1:00.84277
مبتدی/نبردهیاز آشکمیاسان و دلوین مومنینادر علایی قوجق100053.5
7 / 11.5
1:03.995
میدن آزادنیکولاحسان حیرانیمحمد اعظمی100053.5
6 / 22.5
1:02.65350
مبتدی/نبردهواندر لایفعظیم و سودیف شیرمحمدلیعبدالغفار زارعی کسلخه100054.5
6 / 27
1:08.226
مبتدی/نبردهآتیک ۲فاطمه محمدیانصالح بردی همایونی100058.3
8 / 18.5
1:15.30135
برندهمکس اسپیدمبین و معین کردینورمحمد اونق100056.2
3 / 5.5
1:02.12663
مبتدی/نبردهآرنامحمود وجدانیآنه محمد خوجملی100053.6
7 / 14.25
1:05.75940
کلسیفاید کلاس7پارلار پردیسحاج احمد عابدی کرطواق بردی خوجه پور100056.1
10 / 11.5
1:05.28336
مبتدی/نبردهعجب تای آریاآریا رحیمینیاز روحانی100056
8 / 33
1:18.113
مایل بهاره (G2)آتاخان بیرجندحاج بهمن و رامین روشنیرحیم روشنی160058
9 / 21.5
1:58.30797
کلاس7(45-35)الو پرنسمیلاد و محمد حسینیعبدالرسول خرمالی100055.5
8 / 7.625
1:03.57740
میدن آزادرین استورمالله وردی طوییمحمد اعظمی160054.5
7 / 37
1:49.46340
...

سایت اسبدوانی

سامانه اطلاعاتی و مشارکت مردمی اسبدوانی، پیش بینی مسابقات سوارکاری، ثبت نام و هندیکاپری مسابقات ملی، کنترل کمیته انضباطی و پخش زنده مسابقات سوارکاری ایران و خارج به همراه تحلیل و آرشیو اطلاعات مسابقات.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت آخرین اخبار، عضویت خود را ثبت نمایید.
سیاست حفظ حریم خصوصی
شرایط استفاده از خدمات